فرمت و طرح بندی مطالب

این پوسته دارای ۳ فرمت برای مطالب شماست.

استاندارد: این حالت استاندارد وردپرس جهت نمایش مطالب است. این حالت دارای یک تصویر جهت استفاده به عنوان صویر شاخص است.

گالری: در این حالت چند تصویر به صورت گالری تصاویر نمایش داده می شوند.

ویدئو: در این حالت یک ویدئو در صفحه مطلب نمایش داده خواهد شد. این صفحه از ویدئوهای سایت های آپارات و نماشا و همچنین ویدئوهای سایت های هماهنگ شده با هسته وردپرس پشتیبانی می کند.

هر فرمت مطلبی دارای طرح بندی های مختص به خود است که از طریق منوی فراهم شده در انتهای بخش ویرایش مطلب قابل تنظیم است.

 

طرح بندی استاندارد مطلب، شامل ۵ استایل:

 

طرح بندی گالری، شامل ۴ استایل:

 

طرح بندی ویدئو، شامل ۲ استایل: