استفاده از مگامنو

با استفاده از پوسته گودلایف می توان به سادگی و بدون نیاز به اعمال تنظیمات خاص، برای منوهای سایت، حالت مگامنو ایجاد نمود. جهت این کار، در زمان ایجاد یک فهرست گزینه مگامنو را تیک بزنید. لازم به ذکر است که مگامنو فقط برای گزینه والد یا گزینه ای که مابقی گزینه ها زیر مجموعه آن هستند کار می کند.

پس از انتخاب یک گزینه به عنوان مگامنو، در صورتی که گزینه های زیر مجموعه آن از نوع دسته بندی، برچسب و یا فرمت مطلب و دارای محتوا باشند، مطالب موجود در آنها در مگامنو نمایش داده خواهند شد.